• Fri. Nov 25th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Xử lý việc lợi dụng tin đồn ‘tát nước theo mưa’

Byadmin

Nov 25, 2022

Phát biểu kết luận, Thủ tướng yêu cầu “làm sao mọi chính sách phải đến được với người dân với tinh thần lấy dân làm gốc, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Làm tốt công tác truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn, tạo nên sức mạnh lớn, hiệu quả cao trong xây dựng, thực hiện các chính sách. Truyền thông chính sách tốt là giải pháp quan trọng để đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống và mang hơi thở cuộc sống vào quá trình xây dựng chính sách. Một trong những mục tiêu của truyền thông phải là xây dựng được niềm tin của người dân. Muốn có niềm tin thì phải nói đi đôi với làm.

Thủ tướng cũng cho rằng hiện công tác truyền thông chính sách còn không ít bất cập, do nhận thức của các cấp, các ngành; chưa chủ động, sáng tạo, linh hoạt cung cấp thông tin, chất liệu cho truyền thông chưa được chuẩn bị tốt, đầy đủ, kịp thời.

Nhấn mạnh việc không để xảy ra khủng hoảng truyền thông, Thủ tướng cho biết vừa qua, xử lý một số hành vi, việc làm không đúng pháp luật liên quan đến vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, một số tổ chức tín dụng yếu kém, vấn đề này không thể không xử lý, bởi càng để lâu càng ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.

“Chúng ta truyền thông tốt để tạo niềm tin thì mọi người thấy rằng làm thế là đúng và phải làm, không làm không được, xử lý người sai để bảo vệ người đúng, nhà nước bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong bất cứ hoàn cảnh nào”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu cương quyết xử lý người lợi dụng “tát nước theo mưa”, làm lung lay niềm tin của người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, truyền thông chính sách là nhiệm vụ chính trị của các cơ quan hành chính, cơ quan báo chí trong việc xây dựng, phổ biến, tổ chức thực hiện và đánh giá tác động để mọi chính sách đến với nhân dân. Đặc biệt, cần chủ động cung cấp thông tin trung thực, khách quan. Không nên chỉ coi truyền thông chính sách là công việc của các cơ quan báo chí, truyền thông.

“Muốn truyền thông mà các bộ, ngành, địa phương ngại cung cấp thông tin thì lấy chất liệu đâu mà truyền thông”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì xử lý vấn đề tăng cường đội ngũ truyền thông chính sách tại các bộ, ngành địa phương, nhất trí giải quyết vấn đề kinh phí cho công tác này theo hướng đặt hàng.

Tin liên quan